Aktuality

HODNOCENÍ DODAVATELŮ za rok 2016Více informací

Naše firma byla jako dodavatel skupiny Veolia Energie ČR opět za uplynulý rok hodnocena známkou 1 tedy "výborná".

DRUHÉ VÝROČÍ EXISTENCE Fluid EngineeringVíce informací

Společnost Fluid Engineering a. s. 1. února 2017 oslavila druhé výročí existence.

PF 2017Více informací

Příjemně prožité vánoční svátky a úspěšný rok 2017 přeje Fluid Engineering a.s.

ÚPRAVA ORGANIZAČNÍ STRUKTURYVíce informací

Z důvodu nárůstu počtu a objemu zakázek a s tím souvisejícím personálním posilováním společnosti bylo přikročeno k úpravě organizační struktury...

HODNOCENÍ DODAVATELŮVíce informací

Naše firma byla jako dodavatel skupiny Veolia Energie ČR hodnocena známkou 1 tedy "výborná".

PF 2016Více informací

Děkujeme všem zákazníkům za přízeň a důvěru v uplynulém roce a přejeme mnoho úspěchů v roce 2016.

ZAKÁZKY V PRECHEZA a.s.Více informací

V průběhu prosince 2015 jsme úspěšně dokončili a předali dvě zakázky ve firmě PRECHEZA a. s.

REKONSTRUKCE POŽÁRNÍCH ROZVODŮVíce informací

V prosinci 2015 jsme dokončili zakázku s názvem „Rekonstrukce podzemních požárních rozvodů v TOL“ v Teplárně Olomouc ze skupiny Veolia Energie ČR, a.s.

DOKONČENÍ PROJEKTU V PT a.s.Více informací

15.12.2015 jsme úspěšně dokončili projekt s názvem „Výměna čerpadel agresivní vody na CHÚV“ ve firmě Plzeňská teplárenská, a.s.

DOKONČENÍ ZAKÁZKY "VODNÍ CHLAZENÍ"Více informací

Dne 9. 11. 2015 jsme dokončili a předali zakázku s názvem "Nové vodní chlazení pro stolici 9, HCC" ve firmě ArcelorMittal Ostrava a.s.

DOKONČENÍ AKCE DÁVKOVÁNÍ FLOKULANTUVíce informací

Dne 10.9.2015 Fluid Engineering úspěšně dokončil
a předal zakázku „Rekonstrukce systému dávkování flokulantu“ v Teplárně Olomouc, patřící firmě
Veolia Energie ČR, a.s.

ZMĚNA SÍDLAVíce informací

S účinností od 10. 9. 2015 došlo ke změně sídla naší společnosti.

ZAVEDENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTIVíce informací

Na základě certifikačního auditu od společnosti
LL-C Czech Republic s.r.o. jsme získali certifikát
o zavedení Systému řízení jakosti (QMS) dle normy
EN 9001:2008

NOVÉ VODNÍ CHLAZENÍ PRO STOLICI 9, HCCVíce informací

27.7.2015 naše firma podepsala s ArcelorMittal Ostrava a.s. smlouvu na realizaci zakázky pod názvem „Nové vodní chlazení pro stolici 9, HCC“.

SERVISNÍ ČINNOSTI V ADM Prague s.r.o.Více informací

Ke dni 22.6.2015 jsme úspěšně dokončili servisní činnosti a přeložku čerpadel v olomouckém provozu firmy ADM Prague s.r.o.

1 | 2

© 2014 ABSINTDESIGN, GASTRODESIGN