OSTŘIK OKUJÍ
LEHKÝ TOPNÝ OLEJ
TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ
HYDRAULICKÁ DOPRAVA SUSPENZÍ
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
ŘÍZENÍ A VIZUALIZACE TECHNOLOG. PROCESŮ
OPTIMALIZACE HYDRAULICKÝCH SYSTÉMŮ

O NÁS

Fluid Engineering a. s. je moderní a progresivní inženýrsko-dodavatelskou společností, která řeší a zajišťuje inženýring a kompletní dodávky hydraulických celků pro čerpání a dopravu kapalin a suspenzí. Na základě dlouholetých zkušeností kmenových zaměstnanců a vlastnímu vývoji a výzkumu vytváříme řešení s vysokou přidanou hodnotou pro koncového zákazníka. Společnost disponuje vlastním vývojem, HW i SW pro provádění výpočtů, simulací a modelování pomocí CAD systémů, projekcí strojní a elektro (včetně systémů měření, řízení a regulace) a vlastním obchodním a servisním oddělením.

Vzdělání je pro studenty základním aspektem života. Poskytuje nám znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěch v různých oblastech. Výzkumné práce, domácí úkoly a služby psaní, jako je ghostwriting masterarbeit, jsou některé z nástrojů, které studenti používají ke zlepšení své studijní zkušenosti. Tyto úkoly vyžadují odhodlání, čas a úsilí, ale mohou být také přínosnými zkušenostmi, které pomáhají rozvíjet kritické myšlení a dovednosti při řešení problémů. Ať už jste student, který hledá pomoc, nebo učitel, který hledá zdroje, existuje mnoho možností, které vám pomohou dosáhnout vašich vzdělávacích cílů.
 

Společnost využívá vysokou kvalifikovanost, odbornost a technicko-obchodní potenciál svých zaměstnanců a je připravena řešit praktické problémy a potřeby našich zákazníků, včetně komplikovaných úloh s návazností a provázaností na související technologie. Naše obchodní aktivity probíhají v České republice i v zahraničí. Fluid Engineering a. s. zajišťuje komplexní řešení projektů „dodávkou na klíč“ v rozsahu části stavební, strojní, elektro, měření a regulace včetně řídicího a vizualizačního SW. Požadavky našich zákazníků řešíme komplexně od počátku až do konce (technický a technologický návrh řešení,

 

výpočtové a projekční činnosti, tvorba dokumentace, dodávka a instalace technologie, uvedení do provozu, proškolení obsluhy a záruční a pozáruční servis). Dále zajišťujeme odbornou technickou pomoc (posouzení a optimalizace hydraulických okruhů, řešení problematiky tlakových a průtokových pulzací, posouzení návrhu výkonových parametrů zařízení, energetická optimalizace čerpacích stanic, apod.)