REFERENCE
Právě se nacházíte: REFERENCE

SEZNAM REFERENCÍ

Poř.LogoObjednatel / Předmět smlouvyRealizace do
179 Doosan Škoda Power s.r.o., Plzeň
Olejová tlaková zkušebna - Technologie pro zkoušení prvků olejové hydrauliky pro ovládání turbín
11/2023
178   Město Brtnice
Projektová dokumentace pro realizaci - Přechod městské kotelny na alternativní palivo eLTO 
12/2022
177 Devro s.r.o.,  Jilemnice
Upgrade vizualizace technologického procesu
12/2022
176 VÍTKOVICE STEEL, a.s.
Renovace klikovky + dodání ojnice pro WOMU ARP 400
07/2022
175 ADM Olomouc s.r.o.
Tlakové zkoušky 
06/2022
173 COGNOR S.A., Polsko
Čerpadlo WOMA 400ARP P65
07/2022
172 ŠKODA JS a.s., Plzeň
Mobilní tlakovací agregát do 25 MPa pro jaderné elektrárny v Bulharsku
01/2023
171 VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., Ostrava, 
Dodávky náhradních dílů
05/2022
169 Liberty Ostrava a.s.
Servis ostřiku HCC
12/2021
168 COGNOR S.A., Polsko
Ostřikový věnec
11/2021
167 Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, Oświęcim, Polsko
Výměna čerpadla napájecí vody kotle - čerpadlo č. 4
11/2022
166 COGNOR S.A., Polsko
Ostřikový box 
10/2021
165 Liberty Ostrava a.s.
Modernizace ovládání systému havarijního chlazení pece KD 
11/2021
164 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Polsko
Rozšíření chladicího okruhu pro budovu 509/6
08/2022
163 Liberty Ostrava a.s.
Modernizace kalových čerpadel v okujové jímce tratě KD
11/2021
162 ADM Olomouc s.r.o.
Revize tlakových nádob
06/2021
161 Dřevozpracující družstvo, Lukavec
Přechod na nové palivo TOEL
10/2021
160 Nemocnice Šumperk a.s.
Projektová dokumentace pro instalaci tunelfinisheru
03/2021
159 VÍTKOVICE CYLINDERS, a.s.
Výměna vysokotlakého potrubí na P3 Strojovna
07/2021
158 Bellmer Czech s.r.o.
Vývojové práce na tlakových třídičích
09/2021
156 Dřevozpracující družstvo, Lukavec
Úprava rozvodů termooleje
09/2022
155 VÍTKOVICE CYLINDERS, a.s.
Servis čerpadel hydraulické části PAD-PP2 a PP3
02/2021
154 Liberty Ostrava a.s.
Chlazení svinovačů drátů ofukem
07/2021
153 FIPEKO s.r.o.
Projektová dokumentace okruhu chlazení v provozu HTM Sport Litovel
02/2021
151 ADM Olomouc s.r.o.
Provedení tlakových zkoušek hadic
10/2020
150 Liberty Ostrava a.s.
Rekonstrukce boxu vysokotlakého ostřiku okují
10/2020
149 Liberty Ostrava a.s.
Vysokotlaký ostřik primárních okují na tratí HCC
11/2020
146 AmpluServis, a.s., Ostrava - Třebovice
Dávkování fosfátu do kotle K13 a chemikálie pro redukci obsahu O2 v napájecí vodě do napájecí nádrže NN3 na Špičkové výtopně Olomouc
12/2020
145 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Płock
Výměna 8 ks soustrojí kondenzátních čerpadel včetně navazující technologie
06/2022
144 Liberty Ostrava a.s.
Filtrace chladících vod pro chlazení válců na Středojemné válcovně 
12/2020
143 ADM Olomouc s.r.o.
Provedení tlakových zkoušek
05/2020
142 Moravskoslezské cukrovary, a.s., Opava
Projekt pro realizaci - Stáčecí a skladovací místo na louh sodný
10/2020
141 ArcelorMittal Poland S.A., Dąbrowa Górnicza, Polsko
Vodní clony ve skladu amoniaku
12/2020
140 Veolia Energie ČR, a.s., Ostrava
Obnova zástřikových čerpadel ETB
08/2020
139 Veolia Energie ČR, a.s., Ostrava
Výměna nádrží HCI a pachového uzávěru
03/2020
138 VÍTKOVICE CYLINDERS, a.s.
Servis čerpadel hydraulické části Protlačovny P3
05/2020
137 VÍTKOVICE MILMET S.A.
Dodávka Ostřikových věnců
05/2020
136 SPOLANA a.s., Neratovice
Obnova ventilátorů R1.1 A,B
09/2020
135 SPOLANA a.s., Neratovice
Výměna potrubí pro hrubě filtrovanou vodu
10/2020
134 Liberty Ostrava a.s.
Opravy a údržba čerpadel WOMA
12/2022
133   Tavoretus a.s., Olomouc
Zámecké sklepy ve Velké Bystřici - etapa I.
10/2020
132   ProMinent Dosiertechnik CS, spol. s r.o.
Náhrada dávkovacích čerpadel chloridu železitého v CHUV3
11/2019
0   Plzeňská teplárenská SERVIS IN a.s.
Náhrada stávajících armatur automatického minimálního obtoku elektronapáječek EN1, 3, mařič DN50 PN250
12/2019
130   ArcelorMittal Poland S.A.,  Dąbrowa Górnicza, Polsko
Dodávka a instalace filtru
01/2020
129 ADM Olomouc s.r.o.
Tlakové zkoušky 
2019
128 TS Plzeň , a.s.
Mazání nářadí lisu CKQ 10MN
03/2020
127 VÍTKOVICE CYLINDERS, a.s.
Dodávka čerpadla PAD-3-60-50-200-UC
12/2019
126 ArcelorMittal Ostrava a.s.
Filtrace chladících vod na SJV - okruh řízeného chlazení GOLEM
12/2019
125 CZECH PRECISION FORGE a.s., Plzeň
Ostřik okují z předkovků - 1.etapa
11/2019
124 COGNOR S.A., Polsko
Dodávka ostřikového věnce
09/2019
123 S U M O  s.r.o., Pardubice
Výměna vzduchových ventilátorů DV31 a DV32
10/2019
122 ArcelorMittal Ostrava a.s.
Výměna ventilátorů spalovacího vzduchu pro pec na KD
11/2019
121 Plzeňská teplárenská SERVIS IN a.s.
Dodávka 2 ks mařičů energie DN40 PN160
05/2019
120 VÍTKOVICE CYLINDERS, a.s.
Servis čerpadel ostřikovač okují P3
05/2019
119 VÍTKOVICE CYLINDERS, a.s.
Úprava chlazení vody - bypass chladící věže
05/2019
118 Veolia Energie Praha, a.s.
Úprava měřicí trasy plynu TVE
07/2019
117 ArcelorMittal Ostrava a.s.
Opravy vysokotlakých čerpadel WOMA
03/2019
116 ArcelorMittal Ostrava a.s.
Sekční chlazení válců
04/2019
115 Moravskoslezské cukrovary, a.s., Hrušovany
Venkovní nádrž na NaOH o objemu 100m3
02/2019
114 Železárny Podbrezová a.s.
Ostřikové trysky
03/2019
113 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Ostřikový věnec
01/2019
112 Plzeňská teplárenská, a.s., Plzeň
Uložení potrubní trasy minimálního obtoku napájecích čerpadel EN 21 a EN 22
01/2019
111 JF Mont s.r.o., Hlučín
Specifikace pro opravy potrubních rozvodů UT a TUV v areálu ArcelorMittal
10/2018
110 Unipetrol RPA, s.r.o., Litvínov
Dávkování chlornanu na Jezerní vodárně
04/2019
109 ArcelorMittal Ostrava a.s.
Doplnění 3. čerpadla primárního ostřiku Středojemné válcovny 
12/2018
108 Unipetrol RPA, s.r.o., Litvínov
Výměna vzduchových kompresorů Atlas Copco
11/2018
107 Dřevozpracující družstvo, Lukavec
Oprava kondenzátní nádrže Kotelna č.1
09/2018
106 ArcelorMittal Ostrava a.s.
Dodávka a instalace automatického filtru do okruhu vodního chlazení PP č.1
11/2018
105 PRECHEZA a.s., Přerov
Odvodnění suspenze před KP, TB
11/2018
104 SPOLANA a.s., Neratovice
Instalace výsévače
09/2018
103 ArcelorMittal Ostrava a.s.
Protahovací linka - větrání haly
09/2018
102 COGNOR S.A.
Přemístění primárního ostřiku kvadrátů
04/2019
101 Fluid Engineering a.s.
Mobilní tlakovací agregát 50MPa
09/2018
100 ADM Prague s.r.o., Olomouc
Provedení tlakových zkoušek
06/2018
99 WOST S.A
Koncepce chladicího okruhu
07/2018
98   Jiří Cipro, Loděnice
Rekonstrukce nádrží Lapolu
09/2018
97 VÍTKOVICE CYLINDERS, a.s.
Zkušební zařízení k provádění hydraulické zkoušky do porušení
12/2018
96 Lesaffre Česko, a.s., Olomouc
Výrobní dokumentace plošiny
04/2018
95 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Modernizace primárního ostřku okují na kontijemné trati
09/2018
94 Veolia Energie ČR, a.s., Ostrava
Rekonstrukce staré čerpací stanice ve vazbě na protipožární opatření
08/2018
93 PRECHEZA a.s., Přerov
Kompletní realizace potrubních rozvodů v rámci IAkcí  "Obnova měření průtoku a Obnova bezpečnostního systému odstředivek"
03/2018
92 ArcelorMittal Poland S.A.,  Dąbrowa Górnicza, Polsko
Chladící okruh HDGL#2  Krakow      
02/2019
91 Plzeňská teplárenská, a.s., Plzeň
Projekční práce pro náhradu stávajících armatur automatického minimálního obtoku elektronapáječek EN1, 3, včetně technologického popisu
04/2018
90 Plzeňská teplárenská SERVIS IN a.s.
Dodávka mařičů energie EN21, EN22 
03/2018
89 Unipetrol RPA, s.r.o., Litvínov
Projekt skutečného stavu strojní části potrubí nízkého tlaku na čerpací stanici VH
12/2017
88 Plzeňská teplárenská, a.s., Plzeň
Projekční práce pro náhradu stávající armatury automatického minimálního obtoku elektronapáječek EN31, EN32, včetně technologického popisu a podkladů pro úpravu SW
12/2017
87 Poppe + Potthoff s.r.o., Kunovice
Chemická úprava okruhu vakuové pece v kalírně SECO
12/2017
86 HŽP a.s., Prostějov
Měření odpadních vod z Úpravny vody a odpadů
10/2017
85 BONATRANS GROUP a.s., Bohumín
Primární ostřik 
06/2018
84 HŽP a.s., Prostějov
Posouzení okruhu chlazení NLVS a provedení real. dokumentace napojení vody pro ostřik okují, chlazení a dvojitou brusku
10/2017
83 PBP Kovo s.r.o., Trnová
Dodávka technologie pro prádelnu FN Motol, Praha
11/2017
82 Veolia Energie ČR, a.s., Ostrava
Náhrada chladících čerpadel TG4
10/2017
81 COGNOR S.A. , Oddział Huta Stali Jakościowych S.A.,  Stalowa Wola, Polsko                 
Náhradní díly, pneumatický válec, věnec
10/2017
80 ArcelorMittal Ostrava a.s.
Primární filtrace vody chlazení pecních kamer na trati HCC
10/2017
79 VÚTS, a.s., Liberec
Dodávka mycích linek pro hliníkové obrobky
09/2017
78 Veolia Energie ČR, a.s., Ostrava
Revize uložení potrubní trasy parovodu v Teplárně Přerov
08/2017
77 Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.
Oprava rozdělovače upraveného kondenzátu
07/2017
76 Plzeňská teplárenská, a.s., Plzeň
Projekt náhrady minimálního ventilu napájecích čerpadel
09/2017
75 VÍTKOVICE CYLINDERS, a.s.
Dodávka ostřikových věnců
06/2017
74 HŽP a.s., Prostějov
Optimalizace ostřiku okují
06/2017
73 Unipetrol RPA, s.r.o.
Zvýšení spolehlivosti dodávek labské vody do SPOLANA a.s.
08/2017
72 Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.
Úprava měřící tratě plynu pro kotel K5 a K6
07/2017
71 HŽP a.s., Prostějov
Projekt, dodávka a montáž tlakového zásobování jednotky reverzní osmózy
07/2017
70 ArcelorMittal Poland S.A.,  Dąbrowa Górnicza, Polsko
Automatizace čerpací stanice v Huta Sosnowiec, Polsko
09/2017
69 ArcelorMittal Ostrava a.s.
Regulace chlazení válcovacích motorů trati SJV
12/2017
68 ArcelorMittal Ostrava a.s.
Realizace primárního ostřiku okují na trati SJV
01/2018
67 Veolia Energie ČR, a.s., Ostrava
Náhrada čerpadla SSK3, náhrada ostřikovacího čerpadla sítového filtru
07/2017
66 SYNTHOS PBR s.r.o., Kralupy nad Vltavou
Splachování surové gumy
06/2017
65 Plzeňská energetika a.s., Plzeň
Dodávka a montáž nových motorů s frekvenčními měniči pro vzduchové ventilátory kotle K1
11/2017
64 PENAM, a.s., Olomouc
Dodávka technologie centrálního chlazení a rozvodu pitné vody k jednotlivým dávkovacím centrům pro výrobu těsta
07/2017
63 Synthesia, a.s., Pardubice
Rekonstrukce výměníkové stanice RY 1
08/2017
62 ArcelorMittal Ostrava a.s.
Oprava přerušovaného chlazení na trati KD
10/2017
61 Veolia Energie ČR, a.s., Ostrava
Výměna nádrže surové vody v CHÚV
07/2017
60 PRECHEZA a.s., Přerov
Frekvenční měniče pro ventilátory, část elektro a MaR
06/2017
59 ArcelorMittal Ostrava a.s.
Ostřikový věnec primárního ostřiku pro trať SJV
05/2017
58 Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, Oświęcim, Polsko
Hydraulická doprava suroviny pro výrobu polystyrénu
11/2017
57 Devro s.r.o.,  Jilemnice
Dodávky náhradních dílů
03/2017
56 HŽP a.s., Prostějov
Poskytování pravidelného servisu vodních okruhů
12/2018
55 COGNOR S.A. , Oddział Huta Stali Jakościowych S.A., Stalowa Wola, Polsko                 
Dodávka vysokotlakého plunžrového čerpadla WOMA 400ARP P65
04/2017
54 Devro s.r.o.,  Jilemnice
Převod a technická pomoc s instalací vizualizace výrobních linek
02/2017
53 ArcelorMittal Poland S.A.,                               Dąbrowa Górnicza, Polsko
Realizace zvýšení výkonu chladícího okruhu pro technologii povlakování provoz Swietochlowice, Polsko
09/2017
52 Veolia Energie ČR, a.s., Ostrava
Diagnostika ochran napájecího čerpadla
11/2016
51 Huta Stali Jakościowych S.A., Stalowa Wola, Polsko
Dodávka náhradních dílů pro ostřik okují
11/2016
50 ArcelorMittal Ostrava a.s.
Realizace sekundárního ostřiku okují na válcovací trati SJV 
02/2017
49 Veolia Energie ČR, a.s., Ostrava
Výměna čerpadla demivody - Elektrárna Třebovice
09/2016
48 JF Mont s.r.o., Hlučín
Realizační projektová dokumentace pro Důl Darkov
08/2016
47 ADM Prague s.r.o., Olomouc
Hydraulická doprava dávkování bělicí hlinky
12/2016
46 Veolia Energie ČR, a.s., Ostrava
Měření KVET parovodu a montáž propojovací potrubí v Teplárně Přerov
08/2016
45 Veolia Energie ČR, a.s., Ostrava
Výměna nádrže upravené vody v CHÚV
08/2016
44 Plzeňská teplárenská, a.s., Plzeň
Realizační dokumentace pro osazení kondenzátních čerpadel
06/2016
43 Litovelská curkovarna, a.s.
Pneumatická doprava úletového popílku s využitím turniketu a ejektoru
08/2016
42 HŽP a.s., Prostějov
Výstavba úpravny technologické vody včetně realizace reverzní osmózy
09/2016
41 ArcelorMittal Ostrava a.s.
Automatické ovládání přívodu vody pro chlazení stolic tratě SJV
09/2016
40 ArcelorMittal Ostrava a.s.
Úprava chladicích okruhů - dodávka servoventilů pro trať HCC
09/2016
39 Devro s.r.o.,  Jilemnice
Vložka řezné hlavy
05/2016
38 Proficool FANS Sp. z o.o., Katowice, Polsko
Elektro část, zapojení, chlazení kompresorů
06/2016
37 Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice, Polsko
Dodávka náhradních dílů a servis technologie ostřiku okují
06/2016
36 Huta Stali Jakościowych S.A.,              Stalowa Wola, Polsko
Ostřikový věnec
07/2016
35 Veolia Energie ČR, a.s., Ostrava
TKV CHUV Ohříváky Demi a změkčené vody
07/2016
34 VÍTKOVICE CYLINDERS, a.s.
Oprava VT čerpadel PAD
04/2016
33 Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o
Realizační dokumentace, část strojní, pro instalaci kondenzátních čerpadel
02/2016
32 Unipetrol RPA, s.r.o., Litvínov
Napojení a zprovoznění vzduchového kompresoru
03/2016
31 Huta Stali Jakościowych S.A.,                          Stalowa Wola, Polsko
Dodávka náhradních dílů technologie ostřiku okují
03/2016
30 PRECHEZA a.s., Přerov
Výměna čerpadla okruhu chladicí vody, Q="1900" m3/h, H=" 52" m
03/2016
29 HŽP a.s., Prostějov
Projekt úpravy cirkulace chladicí vody
01/2016
28 Doosan Škoda Power s.r.o., Plzeň
Modernizace tlakovacího pracoviště pro tlak 250 a 1450 bar
04/2016
27 Devro s.r.o.,  Jilemnice
Vývojové práce
09/2016
26 Devro s.r.o.,  Jilemnice
Držáky filtrů PN 300 - manipulace s filtry
02/2016
25 ArcelorMittal Ostrava a.s.
Mechanické odstranění okují, centrální mazání ložisek vpustek, vodní čištění vpustek na trati KD
03/2016
24 Plzeňská teplárenská, a.s., Plzeň
Čerpadlo ČS Roudná
03/2016
23 Devro s.r.o.,  Jilemnice
Vakuová plnička
07/2016
22 Plzeňská teplárenská, a.s., Plzeň
Mařič kondenzátu PN 250 - Okruh napájení kotle
11/2015
21 Proficool FANS Sp. z o.o., Katowice, Polsko
Chladicí okruh - projekt, dodávky a realizace části strojní a elektro 
11/2015
20 Plzeňská teplárenská, a.s., Plzeň
Výměna čerpadel agresivní vody - Chemická úpravna vody
12/2015
19 Proficool FANS Sp. z o.o., Katowice, Polsko
Chladicí okruh - projektové práce části stavební, strojní a elektro 
12/2015
18 KOMA-Industry  s.r o., Český Těšín
Vysokotlaký ostřik okují, provoz Kladno Dříň, TŽ, a.s.
12/2015
17 Veolia Energie ČR, a.s., Ostrava
Rozvod požárního okruhu vody
11/2015
16 PRECHEZA a.s., Přerov
Redukční stanice páry PN 16, teplota 220°C
11/2015
15 Huta Stali Jakościowych S.A., Stalowa Wola, Polsko
Repase hydraulických elementů
08/2015
14 ArcelorMittal Ostrava a.s.
Nové vodní chlazení pro stolici č. 9 na trati HCC
09/2015
13 Huta Stali Jakościowych S.A., Stalowa Wola, Polsko
Dodávka náhradních dílů vysokotlakých plunžrových čerpadel WOMA 
07/2015
12 JF Mont s.r.o., Hlučín
Technický dozor - repase výsypek, důl Darkov
07/2015
11 Huta Stali Jakościowych S.A., Stalowa Wola, Polsko
Servis a dodávka náhradních dílů vysokotlakých plunžrových čerpadel HAMMELMAN
07/2015
10 Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice, Polsko
Revize, servis a zprovoznění vysokotlakého ostřiku okují s AKU stanicí
07/2015
9 Proficool FANS Sp. z o.o., Katowice, Polsko
Technická podpora pro část elektro, MaR a ASŘPT pro technologii "Chladící okruh  s věžemi Bora"
06/2015
8 Zdeněk Chudoba, Lutín
Technický dozor při agregaci vývěv pro společnost Edwards, s.r.o.
06/2015
7 ADM Prague s.r.o., Olomouc
Rekonstrukce čerpací stanice (celonerezové provedení) potravinářská aplikace
06/2015
6 FANS, a.s., Hlinsko
Chladicí okruh s věží BORA
06/2015
5 ALCHEMIA S.A., Warszawa, Polsko
Test čistění vnitřního povrchu vysokotlakých trubek na válcovně trubek
06/2015
4 Veolia Energie ČR, a.s., Ostrava
Rekonstrukce systému dávkování flokulantu
09/2015
3 LIBERECKÉ KOTLÁRNY - Hötler, s.r.o., Rychnov u Jablonce nad Nisou
Úprava SW a doplnění HW pro tlakovací agregát
05/2015
2 ŠKODA JS a.s., Plzeň
Obnova ovládacího SW včetně úpravy HW
05/2015
1 KOMA - Industry s.r.o., Český Těšín
Repase vysokotlakého ostřiku okují (čerpadla WOMA 250 ARP-P55)
04/2015

 

OSTŘIK OKUJÍ
LEHKÝ TOPNÝ OLEJ
TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ
HYDRAULICKÁ DOPRAVA SUSPENZÍ
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
ŘÍZENÍ A VIZUALIZACE TECHNOLOG. PROCESŮ
OPTIMALIZACE HYDRAULICKÝCH SYSTÉMŮ