HYDRAULICKÁ DOPRAVA SUSPENZÍ
Právě se nacházíte: AKTIVITY / HYDRAULICKÁ DOPRAVA SUSPENZÍ

HYDRAULICKÁ DOPRAVA SUSPENZÍ

Čerpání hydrosměsí (směs tuhé fáze a nosné kapaliny, včetně vysoce abrazivních, vysoce viskózních a chemicky agresivních látek). Jsme připraveni navrhnout a dodat technologické zařízení pro čerpání popelovin, rmutů, rudných směsí, kalů a jiných látek.

Obecné parametry zařízení
- dopravní vzdálenosti až jednotky kilometrů
- využití hydrodynamického i hydrostatického principu čerpání
- vysoké pracovní tlaky (až PN250)
- čerpání směsí řídkých, hustých i pastovitých

Zákazníkům nabízíme
- technický návrh řešení
- projekci a dodávku technologie formou dodávky na klíč
- rekonstrukci a modernizaci stávajících zařízení
- automatizovaný provoz v návaznosti na nadřazený systém řízení
- projekční studie, optimalizační studie (z hlediska spotřeby energie, materiálového a konstrukčního provedení, návrhu parametrů čerpaného média, apod.)
- analýzu poruchových stavů včetně návrhu vhodných úprav (např. tlumení tlakových rázů a pulzací na stávajících zařízeních)

Prospekt...OSTŘIK OKUJÍ
LEHKÝ TOPNÝ OLEJ
TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ
HYDRAULICKÁ DOPRAVA SUSPENZÍ
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
ŘÍZENÍ A VIZUALIZACE TECHNOLOG. PROCESŮ
OPTIMALIZACE HYDRAULICKÝCH SYSTÉMŮ