ÚVOD
Právě se nacházíte: AKTIVITY / ÚVOD

ÚVOD

Fluid Engineering a. s. zajišťuje komplexní řešení projektů „dodávkou na klíč“ v rozsahu části stavební, strojní, elektro, měření a regulace včetně řídicího a vizualizačního SW.
Požadavky našich zákazníků řešíme komplexně od počátku až do konce (technický a technologický návrh řešení, výpočtové a projekční činnosti, tvorba dokumentace, dodávka a instalace technologie, uvedení do provozu, proškolení obsluhy a záruční a pozáruční servis).
Dále zajišťujeme odbornou technickou pomoc (posouzení a optimalizace hydraulických okruhů, řešení problematiky tlakových a průtokových pulzací, posouzení návrhu výkonových parametrů zařízení, energetická optimalizace čerpacích stanic, apod.)

Hutní provozy a válcovny
Vysokotlaké ostřiky okují, vodní hospodářství, chladicí okruhy, tlakovací zařízení

Energetika
Čerpání hydrosměsí (odpopelnění tepláren a tepelných elektráren), vodní hospodářství, chladicí okruhy, napájecí okruhy kotlů, tlakovací zařízení

Těžba a zpracování surovin, chemický průmysl
Čerpání hydrosměsí (směs tuhé fáze a nosné kapaliny), těžba ropy a zatláčení ložiskových vod, chladicí okruhy, vysokotlaká čisticí zařízení, tlakovací zařízení

Strojírenství, výrobní podniky
Vodní hospodářství, chladicí okruhy, čerpání viskózních hmot, průmyslové čistírny odpadních vod, vysokotlaká čisticí zařízení, tlakovací zařízení

Psaní semestrální práce nebo jakékoli jiné studentské práce v angličtině nebo němčině je poměrně obtížné. Ještě obtížnější je to ale upravit a dotáhnout do konce. Proto je lepší seminararbeit schreiben lassen s využitím služeb profesionálního redaktora. Svou úpravou bude text semestrální práce kompetentní a profesionální.

Potravinářský průmysl
Vodní hospodářství, chladicí okruhy, čerpání viskózních hmot, vysokotlaká čisticí zařízení, tlakovací zařízení

Provádění vědeckého výzkumu a jeho psaní se pro studenty často stává skutečnou výzvou. Proto se snaží najít nejlepší způsoby, jak si tento úkol zjednodušit. Pomoc hausarbeiten ghostwriter je dobrým řešením tohoto problému. Jeho odborné dovednosti vždy zaručují studentům kvalitní akademickou práci a vysoké známky.

Klíčová slova:
- ostřik okují, koncepce ostřiku okují, čištění vnitřního povrchu trubek, sekundární ostřik, primární ostřik, ostřik vnitřního povrchu trubek, odstranění/čištění okují, modernizace/rekonstrukce ostřiku okují, pulzace vysokotlakých čerpacích stanic, ostřikový box/kabina, ostřikové trysky, ostřikový věnec, ostřikové ráhno, okujová jímka, pulzace plunžrových čerpadel
- hydraulická doprava suspenzí, hydraulická doprava, doprava hydrosměsí, odstranění popele, doprava hustých hydrosměsí, doprava škváry, uhlí, popele, popílku, rudy a abrazivních směsí, míchání popelovin, míchací centra, pneumatická doprava, návrh koncepce hydraulické dopravy, potrubní doprava
- tlakovací zařízení, tlakovací stanice, tlakovací stand, vysokotlaké agregáty, vysokotlaké zařízení, tlakovačky, tlakování trubek, tlakování armatur, tlakování trubkovnic, tlaková zkouška
- vodní hospodářství, čerpací stanice, chladící okruhy, projektování čerpací stanice, návrhy čerpacích stanic, systém řízení čerpacích stanic, návrh koncepce vodního hospodářství, napájení kotlů, oběhové okruhy, čerpací systémy, automatizace a řízení čerpacích stanic, okujová voda, okujová jímka, čištění a filtrace průmyslové vody, zaolejované vody
- evakuaceOSTŘIK OKUJÍ
LEHKÝ TOPNÝ OLEJ
TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ
HYDRAULICKÁ DOPRAVA SUSPENZÍ
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
ŘÍZENÍ A VIZUALIZACE TECHNOLOG. PROCESŮ
OPTIMALIZACE HYDRAULICKÝCH SYSTÉMŮ